Léčba cirhózy jater

Při zjištění prvních příznaků cirhózy jater bývá již pacientova jaterní tkáň z velké části poškozena. Částečné procento nemocných lidí se odhalí při běžných vyšetřeních, kterými jsou např. odběr krve, vstupní prohlídka do zaměstnání nebo ultrazvukové vyšetření.

Při návštěvě lékaře je třeba podstoupit ultrazvukové vyšetření, jenž nemoc potvrdí, popř. vyloučí. Na základě ultrazvukového vyšetření lékař zjistí, do jaké míry jsou játra poškozena, jejich velikost, stavbu a přítomnost tekutiny v dutině podbřišnice.

Na základě krevního rozboru se zjistí obsah biochemických známek jaterního postižení a změna tvorby krevních bílkovin. Krev nemocného člověka bude obsahovat zvýšené množství jaterních enzymů a krevního barviva bilirubinu, naopak se zde projeví nedostatek krevních bílkovin.

Nejdůležitějším vyšetřením k potvrzení nemoci je mikroskopické vyšetření jaterní tkáně, jejíž vzorek se pacientům odbírá velmi slabou jehlou. Tomuto procesu se odborně říká biopsie, při níž je pacientovi znecitlivěna kůže v pravém podžebří.

Na základě předchozích vyšetření je podstatné správně diagnostikovat příčinu nemoci, zda se jedná o alkoholickou nebo virovou – infekční cirhózu. Na základě těchto vyšetření je také stanoveno stadium a rozsah onemocnění pacienta.

Samotná léčba alkoholické cirhózy vyžaduje v první řadě úplnou abstinenci alkoholu, dietu, správný jídelníček a vhodnou životosprávu. Nutné je pravidelné užívání léků, které posilují a částečně regenerují schopnost jaterních buněk. Abstinencí, pravidelným užíváním léků a vitamínů lze zastavit pacientovu progresi onemocnění.

Pacienti, kteří onemocněli na základě virového zánětu, prodělané žloutenkou typu B nebo C, se léčí pomocí speciálních léků, které zastavují množení nebezpečných virů a stimulují imunitní systém. Po úspěšné léčbě se stav pacienta může stabilizovat a tím oddálit komplikace cirhózy.

Na závěr je však nutné podotknout, že cirhózu jater vyléčit nelze, játra zůstanou již navždy poškozena. Zásadním zlomem v léčbě pokročilého stádia cirhózy jater s cílem nahradit správnou funkci napadených jater je jejich transplantace.