O cirhóze jater

Zdravá játra můžeme charakterizovat jako detoxikační orgán lidského těla, který přijímá nejrůznější škodliviny z celého těla prostřednictvím krve. Uvnitř jater dochází k procesu očištění o všechny škodliviny a navrácení čisté, kvalitní krve zpět do organismu. Nemocná a poškozená játra však svoji roli detoxikace nemohou plnohodnotně zastávat a tudíž dochází k vážným zdravotním problémům.

Cirhóza jater je onemocnění, které je spíše známo pod pojmem tvrdnutí jater. V prvotním stádiu nemoci postupně dochází k proměně zdravé jaterní tkáně na nepotřebnou vazivovou hmotu. V dalším procesu se začíná poškozovat vnitřní struktura jater, která se mění na nepotřebnou vazivovou hmotu, jenž nedokáže plnohodnotně zastávat svoji funkci.

Vznik jaterní cirhózy začíná zánikem zdravých hepatocytů, což jsou jaterní buňky, které u zdravého jedince zajišťují správný metabolický pochod celého organismu. Postupem času tyto buňky začínají odumírat, zbývající, doposud nenapadené hepatocyty začínají bujet a kompletně narušovat chod metabolismu. K tomuto procesu začíná přibývat jemné vazivo, na jemně hladkých játrech se začínají tvořit jaterní uzlíkovité buňky, kterými vazivo prostupuje a začíná je obalovat. Jelikož se průchod jater začíná pomalu ale jistě ucpávat, zhoršuje se jejich prokrvení a játra začínají tuhnout neboli tvrdnout.

Na území České Republiky patří cirhóza jater k častým a ve své podstatě k docela běžným onemocněním. Cirhóza jater nejčastěji postihuje dospělé jedince, jejichž průměrný věk se touto nemocí zkrátí v průměru až o 10 let. U žen je věková ztráta přibližně stejná, avšak průměrné procento úmrtnosti je podstatně vyšší než je tomu u mužů.

Jelikož je jaterní cirhóza nejčastěji spojována s nadměrnou konzumací alkoholu, není divu, že největší procento úmrtnosti lidí, na toto onemocnění, je ve Francii. Francouzi se nikterak netají tím, že každodenně holdují konzumací vína, a to v množství, které hojně převyšuje maximální denní dávku.

U některých jedinců jsou postupem času napadena celá játra, u jiných je naopak některá část jaterní tkáně zachovalá, tudíž játra mohou alespoň z části regenerovat a očišťovat organismus. Pacientům s částečně poškozenými játry svítá naděje, a to pouze při správné životosprávě a řádné léčbě, na několik dalších let života.